Onze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alles goed werkt. Ga je hiermee akkoord?

De landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Agendastukken en regiovragen

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Bij iedere regioraad wordt de landelijke raad besproken en worden regiovragen geformuleerd.

Landelijke Raad

Op de website van de
Landelijke Raad wordt
per vergadering bijgehouden wat de belangrijkste besluitpunten zijn en wanneer de volgende vergaderingen zijn.