Onze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alles goed werkt. Ga je hiermee akkoord?

Vacatures

Secretaris Vacature SocialMedia FB

Een energieke Secretaris M/V (vrijwillig)

Functieprofiel
Je bent secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur (DB) alsmede het Algemeen Bestuur (AB) van Scouting
Regio Lek- en IJsselstreek (ScRL&IJ).
Als betrokken secretaris bepaal je samen met de anderen het verenigingsbeleid, vertaal je dat in een goed
en effectief functionerend secretariaat en zorg je dat de privacywetgeving gewaarborgd wordt.

Wat doet de secretaris?

 • Zorgdragen voor een juiste verwerking van inkomende en uitgaande post/communicatie
 • Uitschrijven AB- en DB vergaderingen inclusief inventariseren agenda, i.s.m. de voorzitter
 • Vastleggen van AB- en DB-vergaderingen, waarbij rekening gehouden wordt met de
  privacywetgeving
 • Eerste aanspreekpunt voor de administratieve medewerker binnen SCRL&IJ
 • Samen met overige AB- en DB-leden vastleggen en bewaken van de optimale inzet van
  medewerkers SCRL&IJ binnen de aan hen gekoppelde projecten en/of activiteiten
 • Samen met vrijwilligers en administratieve medewerkers SCRL&IJ zorgdragen voor optimale
  administratieve processen inclusief privacywetgeving
 • Rapporteren aan AB-SCRL&IJ over kwaliteit, privacywetgeving en administratieve processen
 • Samen met overige DB-leden evalueren van inzetbaarheid van vrijwilligers
 • Samen met overige DB-leden evalueren van inzetbaarheid van medewerkers SCRLIJ ter
  voorbereiding van de voortgangs- en eindbeoordelingen

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
 • Je bent 21 jaar of ouder
 • Je bent of wordt lid van Scouting. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en hierin zelf verder te leren

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa tien uur per maand
 • Er zijn acht tot twaalf vergaderingen per jaar
 • De aanstelling is volgens rooster van aftreden voor een periode van drie jaar

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je jezelf verder ontwikkelt en een plezierige en leerzame
  vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen, jongeren en kaderleden.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Ruud Moojen (Voorzitter) – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangstelling in deze functie, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met een beknopte
motivatie en CV. Je ontvangt dan een bevestiging van de e-mail en binnen twee weken zal er
contact met je opgenomen worden.

Een energieke Voorzitter M/V (vrijwillig)

Scouting Regio Lek- en IJsselstreek is een regio met zestien Scoutinggroepen in het oostelijke deel van
Holland Midden. Hieronder vallen acht landgroepen en acht watergroepen. In totaal vertegenwoordigt de
regio meer dan 2500 kader- en jeugdleden. Scouting Regio Lek- en IJsselstreek staat voor ontwikkeling,
spel en verbinding en ondersteunt vele kaderleden bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk binnen
Scouting.

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de
mogelijkheid krijgt om in onze regio betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen en kaderleden?
Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen omgeving? Ben je hiervoor
een paar uur in de week beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieprofiel
Je bent voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur (DB) alsmede het Algemeen Bestuur (AB) van Scouting
Regio Lek- en IJsselstreek (ScRL&IJ).
Als betrokken voorzitter bepaal je samen met de anderen het verenigingsbeleid en bezit je de kunst alle
kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de regio. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de
toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de regio.

Wat doet de voorzitter?

 • Algemene aansturing van de regio
 • Vertegenwoordigt de regio naar de groepen, gemeenten en externen
 • Het leiden van de regioraad en regiobestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat besluiten
  worden genomen
 • Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur
 • Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de regio
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden en leden van de ondersteuningsteams

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
 • Je bent 21 jaar of ouder
 • Je bent of wordt lid van Scouting. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en hierin zelf verder te leren

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa tien uur per maand
 • Er zijn acht tot twaalf vergaderingen per jaar
 • De aanstelling is volgens rooster van aftreden voor een periode van drie jaar

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je jezelf verder ontwikkelt en een plezierige en leerzame
  vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen, jongeren en kaderleden.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Ruud Moojen (Voorzitter) – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangstelling in deze functie, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met een beknopte
motivatie en CV. Je ontvangt dan een bevestiging van de e-mail en binnen twee weken zal er contact met je opgenomen
worden.

LID INTERREGIONALE BEOORDELINGSCOMMISSIE WAARDERINGSTEKENS m/v
(2 uur/maand)


Dat verdient een bloemetje!

Waardering uitspreken, waardering geven. Blij zijn met iemands inzet voor groep of regio. Dat kunnen we op vele manieren laten merken. Eén manier is om een officieel waarderingsteken aan te vragen bij een interregionale beoordelingscommissie. Vanaf september 2018 gaan diverse regio’s samenwerken om de aanvragen te behandelen volgens de nieuwe procedure en met de nieuwe tekens.

Je bezigheden

Jij en je teamgenoten beginnen allemaal nieuw in deze commissie. De eerste stap zal zijn om met elkaar te bedenken hoe jullie het gaan aanpakken. Wie doet wat en hoe gaan jullie het proces inrichten? Natuurlijk is er een handboek en zal een landelijke commissie jullie met raad en daad bijstaan waar nodig. Als een aanvraag binnenkomt heb je met elkaar enkele weken de tijd om tot een heldere en weloverwogen beoordeling te komen aan de hand van alle meegestuurde aanvragen en de bijlagen.

Je bagage

Het is handig als binnen het team al wat mensen zitten die ervaring hebben met waarderingssystemen, maar niet noodzakelijk. Jullie zorgen voor een goede kwaliteit van het hele proces en werken systematisch. Jullie durven discussies te voeren met elkaar, zonder de goede verstandhouding uit het oog te verliezen. Er is in ieder geval één teamlid dat zich goed kan verwoorden in communicatie met de aanvragers. Ook slechtnieuwsgesprekken schuwen jullie niet. Jullie gaan vertrouwelijk met alle informatie om.

Je beloning

Jullie waardering zit in de tevreden aanvragers en de blije ontvangers. Waarderingstekens worden altijd in aangename verrassing ontvangen en omdat jullie zorgvuldig, accuraat en tijdig de aanvragen behandelen, kunnen de aanvragers hun stiekeme plannetje met plezier uitvoeren. Er zullen vele aanvragen volgen! Je leert de nieuwe waarderingssystematiek kennen en kan via de regio en de landelijke beoordelingscommissie eventuele dilemma’s en persoonlijke leerdoelen bespreken.

Aanmelden en informatie

Zie jij jezelf anderen blij maken met een goede afhandeling van waarderings-aanvragen? Meld jezelf dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!

Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

De regio Lek- en IJsselstreek werkt aan de kwaliteit van kaderleden. Door de toenemende vraag aan trainingen zijn wij per direct op zoek naar een praktijkcoach.

 

1 of 2 coachende en verbindende praktijkcoaches (m/v; ca. 5 uur/maand)

Plaats in de organisatie
De praktijkcoach zit in Team Deskundigheidsbevordering, dat valt onder de Coördinator Deskundigheidsbevordering van het regiobestuur. In dit team werken trainers, instructeurs en praktijkcoaches samen om leren en ontwikkelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De praktijkcoaches werken hierbij samen door overleg met elkaar en met de trainingscoördinator. Waar nodig is overleg met de trainers.

De regio
Regio Lek- en IJssel behartigt de belangen van de scoutinggroepen en die kaderleden in en rondom Gouda en verder helpt bij een kwalitatief hoogstaand scoutingspel. Dit doet zij door het organiseren van trainingen en activiteiten en door de groepen bij allerhande zaken te ondersteunen.

Wat ga je doen?
Als praktijkcoach coach en begeleidt je de praktijkbegeleiders bij hun taken. Concreet betekent dit dat je enkele dagen en avonden per jaar helpt bij de praktijkbegeleiderstrainingen en -dagen en dat je zo nu en dan eindgesprekken voert. Je krijgt goede begeleiding van je medetrainers en je werkt al doende toe naar de kwalificatie voor praktijkcoach.

Functie-eisen
Voor de functie gelden de volgende functie-eisen:
*Je staat achter de uitgangspunten van de Scouting Academy, zoals competentiegericht leren en blijvend doorontwikkelen
*Je vindt het leuk andere mensen iets te leren
*Je bent bereid je te ontwikkelen naar het niveau van gekwalificeerd praktijkcoach, bijvoorbeeld door trainingen te volgen, door een Talent Ontwikkelings Plan te maken en door het bezoeken van landelijke activiteiten zoals LOSA en Scoutiviteit/Scout-In
*Je kunt ca. 10 avonden en enkele dagdelen per jaar inruimen voor teamactiviteiten en eindgesprekken.
*Je bent bereid af en toe teamvergaderingen bij te wonen
*Je past binnen het team
*Kennis van en ervaring met de Scouting Academy is een pré

Wat krijg je ervoor terug?
Als praktijkcoach krijg je ook een heleboel terug:
*Het staat goed op je CV
*Een leuk team dat zich continu verder ontwikkelt: kwaliteit is een kernwaarde!
*Trainingen, regionale en landelijke activiteiten bezoeken
*Een (inter)regionaal netwerk van enthousiaste scouts

Hoe verloopt de benoeming?
De Coördinator Trainingen draagt je voor aan het regiobestuur als praktijkcoach. Als het klikt met het team en je past bij het profiel, wordt je benoemd. Je wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Wil je meer informatie?
Ben je benieuwd naar meer informatie over deze functie of heb je interesse? Laat dit dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Regio trainer

 

Introductie

Scouting Regio Lek- & IJsselstreek bestaat uit 17 scoutinggroepen met ongeveer 2.000 jeugdleden en 500 kader- en bestuursleden (vrijwilligers). De groepen komen uit Gouda en uit de dorpen daar omheen.

In ons trainingsteam maken enthousiaste en gedreven scouts het verschil voor onze groepen door het organiseren van spannende en uitdagende regiospelen of door het trainen, coachen en adviseren van
kader- en bestuursleden. Ons opleidings- en trainingsteam is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kaderleden van onze groepen. Goed opgeleide speltakleiding is één van de succesfactoren van een Scoutinggroep. Om ons kwalitatief hoogstaand trainings- en opleidingsaanbod blijvend te continueren is het trainingsteam constant op zoek naar versterking.

Het opleidings- en trainingsteam van de regio Lek- en IJsselstreek is per direct op zoek naar:

Trainer M/V

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Leidinggevenden worden hierin door andere vrijwilligers uit de groep en de regio ondersteund.
Als trainer vervul je binnen de regio een spilfunctie bij de deskundigheidsontwikkeling van vrijwilligers op groeps- en/of regioniveau.
Op basis van de behoefte bij de groepen en de regio, draag je samen met je trainingsteam zorg voor een aanbod aan workshops en trainingen. Als trainer binnen de regio zorg jij ervoor dat leiding zich verder kan ontwikkelen tot gekwalificeerd leiding. Dit gebeurt via Scouting Academy en biedt jou tevens handvatten in jouw rol als trainer.

Hoeveel tijd jou dit gaat kosten hangt af van de vraag maar vooral van jouw eigen beschikbaarheid.
Als trainer verwachten we dat je minimaal 10 avonden per jaar beschikbaar bent.

Kerntaken Trainer
• Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leeractiviteiten, c.q. workshops en trainingen voor leidinggevenden en/of andere vrijwilligers op groeps- en regioniveau. Dit doe je samen met de andere trainers van je team.
• Het begeleiden van het leerproces van deelnemers tijdens workshops en trainingen.
• Het vaststellen van ontwikkelde (deel)competenties waarop de workshop of training is gericht.
• Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten (zoals het deelnemen aan teambijeenkomsten en andere regionale en landelijke bijeenkomsten).
• Zich inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team.

Voorwaarden
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
• Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
• Je bent minimaal 21 jaar.
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, je te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.
• Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit.

Pré
•Je hebt vier jaar of meer ervaring als leidinggevende binnen Scouting